سالن اجرا : سالن اصلی پردیس هنر مهستان

لیست برنامه ها
سانس بیست وهشتم🎭 پنجشنبه 30 فروردین 1403 ساعت: 20:00

خرید بلیت برای خودم
خرید بلیت برای شخص دیگری

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک