سالن اجرا : سالن امفی تئاتر مهستان

لیست برنامه ها
سانس بیست وهفتم🎭 سه شنبه 14 آذر 1402 ساعت: 19:30
%10تخفیف
سانس بیست و هشتم🎭 چهار شنبه 15 آذر 1402 ساعت: 19:30
سانس سی ام🎭 جمعه 17 آذر 1402 ساعت: 16:30
سانس بیست و نهم🎭 پنجشنبه 16 آذر 1402 ساعت: 19:30
سانس سی و یکم🎭 جمعه 17 آذر 1402 ساعت: 20:00

خرید بلیت برای خودم
خرید بلیت برای شخص دیگری

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
بانک